Català

A continuació presentarem quatre avantatges i quatre inconvenients de convertir la teva ciutat en una Smart City:


Avantatges

- Millora de l'urbanisme i l'entorn. ( Zones verdes, zones perifèriques, etc )


- Reducció de les despeses que pot produïr un immoble,  reducció i optimització de temps de cara al consumidor.


- Redueix la contaminació acústica i llumínica. 

  · Acústica : el soroll dels cotxes, perquè els cotxes elèctics no fan soroll.
  · Llumínica : la llum provè d'energies renovables.

- Nous serveis que atenen millor a les necessitats específiques dels ciutadans.

  
  

Inconvenients


- El finançament per part de l'administració, ja que requereix una gran inversió en tecnologia.


- S'ha de fer una inversió inicial molt costosa que han de fer els ajuntaments o governs.

  Això s'amortitzaria al cap d'uns 15 o 20 anys.

-Les Smart Cities produeixen al mateix temps un augment considerable de residus electrònics.


- Segons el nivell econòmic entre ciutats, hi ha grans diferències tecnològiques.


No hay comentarios:

Publicar un comentario